Kompetanse­registeret

Det norske registeret for kompetanse

Med Kompetanseregisteret tilbyr Sentralregisteret Norges desidert mest omfattende informasjonssystem for å sikre kompetanse på arbeidsplassen i bl.a bygge- og anleggsnæringen. Basert på informasjon fra opplæringsvirksomheter og arbeidsgivere, utsteder Sentralregisteret rundt 50.000 kompetanse­bevis per år og har over 1.3 millioner bevis registrert i Kompetanseregisteret.

Kompetanse­bevisene utstedes for bl.a sertifisert- og dokumentert sikkerhetsopplæring, arbeid i høyden og utstyrsspesifikk kompetanse. Sentralregisteret produserer også dykkebevis på vegne av Petroleumstilsynet. Registrert kompetanse følger kompetanseinnehavere gjennom arbeidslivet og bidrar til kontinuitet og sikkerhet på arbeidsplassen. Registeret er åpent med tilgang for alle aktører med behørig rettighet. Dette gjør Kompetanseregisteret til et viktig grensesnitt mellom kompetanseinnehaver, arbeids- og oppdragsgivere, skolevesen, verneombud og arbeidstilsynet.

Siden Arbeidstilsynet etablerte Sentralregisteret i 1989, har Kompetanseregisteret overtatt en rekke andre register – deriblant fra Forsvaret, Arbeidstilsynet, Norsk Kompetanseregister, AOF, EBA Stillasregister og Toyota Material Handling.

28. september ble det digitale kompetansebeviset lansert. Her finner du informasjon om hvordan virksomheter kan registrere seg. Meld deg på nyhetsbrev her for jevnlige oppdateringer.

Det digitale kompetansebeviset ble lansert 28. september.

Sammen med bygge- og anleggsnæringen og partene i arbeidslivet har vi laget et nytt kompetanseregister for all type kompetanse. EBA og MEF har ledet an i arbeidet og bidratt med kompetanse og finansiering av prosjektet.

Arbeidet forankres i et lederforum bestående av representanter fra bransjen. Arbeidsgiversiden: EBA og MEF, arbeidstakersiden: Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmandsforbund, Arbeidstilsynet, Samarbeid for sikkerhet Bygg og Anlegg, Maskingrossisternes Forening, offentlige oppdragsgivere: Bane NOR, Statens Vegvesen, Statsbygg, Oslo kommune.

Sentralregisteret sørger for å registrere, kvalitetssikre og dele kjernedata om kompetanse med alle som har behørig rettighet. Dette forenkler arbeidet for alle og bidra til å heve seriøsiteten i bransjen. Systemet sikrer at kompetansen følger kompetanse­innehaver gjennom hele arbeidslivet.

Systemet er åpent for alle aktører med behørig rettighet og disse kan legge inn og lese ut informasjon. All behandling av person­opplysninger er underlagt strenge personvernregler.

Meld deg på vårt nyhetsbrev her.