Priser for fysiske bevis

Her finner du priser for digitalt kompetansebevis.

Bestilling av duplikat koster kr 375,- inkl. MVA for enkeltpersoner.

Kompetansebevis sertifisert og dokumentert for opplæringsvirksomheter:
Elektronisk registrering:
Bruker av Reginn eller annet elektronisk system: kr 165,- + MVA
Manuell registrering:
Ved bruk av våre registreringsskjema innsendt via post eller e-post: kr 200,- + MVA

Porto:
1 bevis: kr 19,- + MVA
2 -16 bevis: kr 30,- + MVA
Mer enn 16 bevis: kr 48,- + MVA

Ekspedisjonsgebyr:
1 bestilling/sak: kr 25,- + MVA
2 eller fler bestillinger/saker samlet: kr 50,- + MVA

Månedsfaktura: kr 100,- + MVA