Priser

Bestilling av duplikat koster kr 375,-

Kompetansebevis sertifisert og dokumentert for opplæringsvirksomheter:

Elektronisk registrering:

Bruker av Reginn eller annet elektronisk system: 165 kr + MVA

Manuell registrering:

Ved bruk av våre registreringsskjema innsendt via post eller e-post: 200 kr + MVA

Porto:

1 bevis: 16kr+MVA
2 -16 bevis: 22kr+MVA
Mer enn 16 bevis: 40kr+MVA

Ekspedisjonsgebyr:

1 bestilling/sak: 25kr+MVA
2 eller fler bestillinger/saker samlet: 50kr+MVA

Månedsfaktura: 100 kr + MVA