Maskinregisteret

Det norske registeret for arbeidsmaskiner

Maskinregisteret samler opplysninger om arbeidsmaskiner og utstyr på ett sted. Systemet kan sammenlignes med kjøretøyregisteret til Statens vegvesen.

I registeret lagres tekniske opplysninger om maskinen, informasjon om juridisk eier, utleier og maskinbruker, samsvarserklæring, sakkyndig kontroll osv. For øyeblikket jobber vi med en klimamodul hvor motorteknologi og energibærer skal kunne registrerer for lettere å estimere utslipp.

Med et slikt register kan opplysninger deles og samordnes mellom aktørene, forenkle arbeidet for alle parter og være med på å forebygge arbeidsmiljøkriminalitet.

Bak Maskinregisteret står en samlet bransje med Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA), Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) og Maskingrossistenes Forening (MGF) i spissen. Maskinbruker og entreprenør får en unik oversikt over alle sine maskiner og hvilke prosjekter de jobber på. Maskinregisteret er et system som skal oppfylle ønsker og krav til mange aktører i bransjen. Først og fremst maskinbruker, entreprenør og juridisk eier. I tillegg kommer maskinfører, sakkyndig kontrollør, produsentenes representant, forhandlere, forsikrings- og finansselskap, offentlige- og private byggherrer, regionale verneombud, samt myndigheter som Politi, Toll og Arbeidstilsynet.

Maskinbruker/entreprenør får en unik oversikt over alle sine maskiner på reginn.no. Det er også mulig å kostnadsfritt koble egne administrasjonssystemer mot registeret.

Reginn er Sentralregisterets elektroniske portal for bestilling av kompetansebevis. Våre kunder kan bruke portalen som et komplett kurs- og administrasjonssystem, eller sende inn skjemaer elektronisk. Reginn er gratis for våre kunder.

I Maskinregisteret kan du se hvilke maskiner som er registrert på din virksomhet. Du kan registrere maskiner og se sakkyndige kontroller.

1. Gå til reginn.no og velg «Ny bruker»

2. Velg hvilke roller du har

3. Du får tilsendt påloggingsinformasjon

Det koster kr 1000,- + mva pr maskin å registrere maskinen og dette varer så lenge maskinen er i samme eierskap.

Når man kjøper en ny maskin fra forhandler vil maskinen automatisk bli registrert og registreringsgebyret er en del av kjøpesummen.

Det er ingen andre kostnader knyttet til bruk av systemet. Dette gjelder for alle aktørene i bransjen. Registreringsgebyret finansierer all utvikling og drift av Maskinregisteret.

Samsvarserklæringene samlet på ett sted, for alltid.

Man trenger ikke lenger lete etter samsvarserklæringen når man trenger den. Den kan registreres i systemet og vil aldri bli borte igjen.

Det koster mye tid og penger for både maskinbruker og forhandler når man skal finne frem en mistet samsvarserklæring.

Ved kjøp av ny maskin kan forhandler legge inn samsvarserklæring på både hovedmaskin og tilleggsutstyr.

Det gir store fordeler både for maskinbruker og kontrollør å bruke Maskinregisteret for elektronisk sakkyndig kontroll.

Sakkyndig kontrollør fra maskinleverandøren kan registrere alle maskiner som ikke allerede er registrert fra forhandler eller maskinbruker.

Hvis ikke maskinen er registrert fra før, vil det det komme en faktura på kr. 1000,- + mva pr maskin fra Sentralregisteret. Dette er en engangskostnad.

Når maskinen er registrert kommer alle sakkyndige kontroller til maskinbruker på e-post og maskinbruker finner alle tidligere kontroller på reginn.no.

Man trenger ikke lenger dokumentasjon på papir i maskinen og det er heller ikke nødvendig med et kontrolloblat. Alt lagres elektronisk og kan leses ut gjennom QR-koden.

Kjennemerket åpner for elektronisk tilgang til maskininformasjon.

Dette merket sitter både utenpå og inne i maskinen. Merket inneholder maskinens registreringsnummer og en tilhørende QR-kode.

Hvem som helst kan scanne QR-koden som sitter på maskinen og få opp grunnopplysninger om maskinen.

Sakkyndig kontrollør scanner denne koden for å gjennomføre kontrollen og maskinfører vil kunne gjennomføre daglig kontroll.

Merket er laget for å festes på alle underlag, i alle temperaturer og tåle tøff behandling.

Gå til reginn.no for å registrere deg som ny bruker. Velg den rollen bedriften din har, det kan være maskinbruker, utleier, forhandler, sakkyndig virksomhet eller oppdragsgiver.

Når du har registrert deg som ny bruker vil du få tilsendt brukernavn og passord.

Hvis det ikke er noen brukere registrert på virksomheten din fra før, blir du administrator, og kan legge til nye brukere. Hvis dere allerede har en administrator, er det denne som skal legge til nye brukere.

Leverandører av anleggsmaskiner registrerer alle nye og brukte maskiner.

Hva kan maskinregisteret gjøre for deg?

Et felles maskinregister har lang vært et ønske fra myndigheter og bransjen. Leverandører av anleggsmaskiner registrerer alle nye og brukte maskiner i registeret og flere oppdragsgivere er i ferd med å stille krav om registrering av alle maskiner i deres prosjekter.

Forankret I bransjen

Registeret er et tiltak for en seriøs bransje og for å samle alle grunnopplysninger på ett sted.

EBA, MEF og MGF nedsatte en styringsgruppe som valgte Stiftelsen Sentralregisteret til å utvikle og drifte ordningen.

Entreprenører, sakkyndige virksomheter og andre virksomheter med egne IT-systemer kan kostnadsfritt knytte seg mot Maskinregisteret.

Et sentralt register for alle

Maskinregisteret er et system som skal oppfylle ønsker og krav til mange aktører. Først og fremst maskinbruker, entreprenør og juridisk eier.

I tillegg kommer maskinfører, sakkyndig kontrollør, produsentenes representant, forhandlere, forsikrings- og finansselskap, offentlige- og private byggherrer, regionale verneombud, samt myndigheter som Politi, Toll og Arbeidstilsynet.

Oppdragsgivere

Bruk av Maskinregisteret forenkler hverdagen for både oppdragsgiver og maskinbruker. All dokumentasjon er elektronisk lagret og samsvarserklæring, utslipp og sakkyndig kontroll oppdateres og kan deles automatisk. En samlet leverandørbransje stiller seg bak registeret.