Sakkyndig virksomhet

Sakkyndige virksomheter kan bruke reginn.no til å utføre sakkyndig kontroll i Maskinregisteret.

Kontrollen blir umiddelbart tilgjengelig for maskinbruker, og kan også sendes på e-post til de som trenger den. Maskinbruker har oversikt over status på maskinene sine, dato for neste kontroll, og kan når som helst se på kontrollistene og hvilke feil og mangler som til enhver tid er registrert på maskinen.

Hvis maskinbruker ønsker det, kan sakkyndig kontrollør registrere maskinene deres med kjennemerke. En slik registrering belastes maskinbruker med kr 1000 + mva og skal avtales på forhånd.

Tekst