OM OSS

Stiftelsen Sentralregisteret er en ideell virksomhet som lagrer og formidler informasjon om arbeidsmaskiner, utstyr og arbeidstakeres kompetanse. Disse tjenestene ligger på reginn.no, hvor brukere med behørig rettighet kan legge inn, lese ut og distribuere informasjon om kompetanse og arbeidsmaskiner.

Kompetanseregisteret og Maskinregisteret bidrar til økt sikkerhet og forbedret miljø på arbeidsplassen med potensielt store kostnadsbesparelser og økt inntjening for næringens aktører og samfunnet forøvrig. Dette inkluderer økt effektivitet og lønnsomhet gjennom sanntidstilgang til arbeidstakeres registrerte kvalifikasjoner og informasjon om maskiner og utstyr. Kompetanseregisteret vil i tillegg tilrettelegge for at riktig kompetanse kommer til nytte for riktig arbeid.

Sentralregisteret har et tett samarbeid med sentrale aktører i næringen, kommuner og staten. Maskinentreprenørenes Forening (MEF) og  Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) har vært sentrale for utviklingen av Sentralregisterets nye kompetanseregister.

Som stiftelse benytter Sentralregisteret all sin inntjening på drift og utvikling.

Tjenester

Våre tjenestener tilbys gjennom Sentralregisterets portal, reginn.no.

Kompetanseregisteret

Kompetanseregisteret inneholder informasjon om kompetanse til personer i Norge. Tjenesten utgjør et grensesnitt mellom kompetanseinnehavere, arbeids- og oppdragsgivere, interesseorganisasjoner, utdannelsesinstitusjoner og myndigheter.

Mer om Kompetanseregisteret >

 

Maskinregisteret

Maskinregisteret er et elektronisk register med opplysninger om arbeidsmaskiner og -utstyr. Maskinregisteret kan på mange måter sammenlignes med kjøretøyregisteret til Statens vegvesen.

Mer om Maskiregisteret >

Reginn Kursadministrasjon

Reginn er Sentralregisterets elektroniske portal for bestilling av kompetansebevis. 
Våre kunder kan bruke systemet kostnadsfritt som et komplett kursadministrasjonssystem eller sende inn skjemaer elektronisk.

Gå til Reginn >

HISTORIE OG ORGANISASJON

Sentralregisteret ble grunnlagt i 1989 på initiativ av Direktoratet for Arbeidstilsynet for å lage kompetansebevis. Maskinregisteret ble startet i 2015 etter ønske fra bygge- og anleggsnæringen.

Sentralregisteret utsteder rundt 50.000 sertifiserte og dokumenterte kompetansebevis i året og har over 1.3 millioner registreringer i systemet. 

I 2021 inntok Sentralregisteret sine nye hovedkontor på Flisa og stiftelsen har i dag 18 ansatte.

Styre

Sentralregisterets styre har tre medlemmer. Disse kommer fra sentrale aktører i næringen. Styret består av følgende:

Per Børke,
styreleder, logistikkdirektør i Moelven Wood AS og har bakgrunn fra NHO

Anita Hall,
styremedlem, generalsekretær i Norsk Bergindustri, samt bakgrunn fra bl.a MGF

Pål Olav Loftesnes,
styremedlem, Project Manager i Puzzlepart og har bakgrunn fra LO

Yvonne Veiga,
varamedlem, lang erfaring fra organisasjoner og opplæringsbransjen

Herman Wenstad,
observatør, Sentralregisteret

Lederforum

For ekspertveiledning i drift og videreutvikling av tjenester og for å møte med ønsker og behov i næringen, nedsatte Sentralregisteret et lederforum i 2021. Dette forumet består av tolv representanter fra forskjellige aktører i næringen. Disse møter 4-6 ganger i året og bidrar med innsikt, veiledning og råd for drift og utvikling av Sentralregisterets tjenester. Per desember 2023, består Sentralregisterets lederforum av følgende medlemmer:

Maskinentreprenørenes Forening (MEF)

Statsbygg

Maskingrossistenes Forening (MGF)

BaneNOR

Norsk Arbeidsmandsforbund

Samarbeid for Sikkerhet Bygg og Anlegg (SFS BA)

Statens Vegvesen


Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA)

Fellesforbundet (FF)

Oslo Kommune / Oslobygg

Ansatte

Vi har i dag 17 ansatte. Våre medarbeidere er oppdatert på gjeldende lovverk og regelverk for opplæring og maskiner, og vi er opptatt av å yte best mulig service til våre kunder.