Utleier

Som utleier kan du i Maskinregisteret ha oversikt over alle deres maskiner og hvem som leier de.

Ved å registrere hvem som leier maskinen vil de ha tilgang til informasjon som sakkyndig kontroll og utslipp. Det finne også et filarkiv knyttet til maskinen der dere kan dele dokumenter som maskinleier trenger.

Det kan være fler utleieledd på en maskin. Dette har vi tatt høyde for i Makinregisteret

Det er ingen kostnader knyttet til endring av maskinleier på maskinene i Maskinregisteret.