Maskinbruker

Maskinbruker får oversikt over alle sine maskiner når de logger seg inn på reginn.no

Maskinene er registrert med samsvarserklæringer, tilleggsutstyr og informasjon om utslipp. På nye maskiner blir det registrert dato for neste sakkyndige kontroll, og nye kontroller blir registrert i systemet.

Dere kan knytte maskinene deres til avdelinger, interne prosjekter, eller dele informasjon om maskinene deres med eksterne oppdragsgivere. Fler og fler oppdragsgivere stiller i dag krav om registrering i Maskinregisteret for å kunne bruke maskiner på deres oppdrag. Grensesnittet er enkelt å bruke og oversiktilig.

Dere kan selv registrere maskinene som ikke allerede er registrert. Bestill kjennemerker på reginn.no og registrer alle maskinene deres.

Det koster kr 1000 + mva å registrere en maskin i Maskinregisteret. Når dere registrerer maskinen selv eller maskinen blir registrert av en kontrollør ved sakkyndig kontroll, vil dere motta en faktura på kr 1000 + mva per maskin. Dette er en engangssum så lenge maskinen er i deres eie.