Oppdragsgiver

Fler og fler oppdragsgivere stiller krav om registrering i Maskinregisteret for maskiner som går på deres oppdrag. Slik har de full oversikt på om maskinene har samsvarserklæring, godkjent sakkyndig kontroll, og hvilket utslippstrinn maskinen har.

Alle maskiner har en QR-kode som er klistret både på utsiden av maskinen og inni, så hvem som helst kan scanne denne og få opp grunnleggende informasjon om maskinen. Maskinene kan også knyttes opp på oppdraget elektronisk, og oppdragsgiver kan ha oversikt over hvilke maskiner som er på oppdraget.

Grensesnittet er enkelt og oversiktlig, og det er lett å bruke.