Endre / samle / nytt bevis

Her kan du søke om nytt kompetansebevis hvis du har mistet det, endret navn, eller ønsker å få påført kompetanse fra kompetansebevis utstedt av andre.

Samle alle kompetansebevisene dine?
Har du kompetansebevis utstedt av andre enn Sentralregisteret, kan du ta bilde av/scanne disse og legge ved bestillingen. Husk kopi av både for- og bakside. Vi vil gjøre en vurdering av mottatt dokumentasjon og føre kompetansen på beviset ditt. Last gjerne opp et nytt oppdatert bilde av deg selv.

Navneendring?
Hvis du har endret navn etter at du fikk kompetansebeviset, må du legge ved bekreftelse på navneendring en fra Folkeregisteret. Dokumentasjonen skal inneholde fødselsnummer og navn før og etter navneendring. Denne informasjonen kan du laste ned fra Folkeregisteret og sende til oss, hvis du ikke lenger har brevet fra Folkeregisteret. Når du sender inn bestillingen, skal du oppgi navnet som kompetansebeviset ditt er registrert med hos oss, altså før navneendring.

Det koster kr 375,- å få et nytt kompetansebevis utstedt av Sentralregisteret.

Du vil få svar på epost eller SMS når vi har behandlet bestillingen din. Da får du også tilsendt betalingsopplysninger. Når vi har mottatt betalingen, sender vi det nye kompetansebeviset til adressen du oppga ved bestilling.

Arbeidsgivere sender epost til post@sentralregisteret.no

Vi anbefaler at du også sender inn et nytt bilde ved bestilling av nytt kompetansebevis.


  Kran, truck og masseforflytningsmaskiner
  Dokumentert sikkerhetsopplæring


  Andre typer arbeidsutstyr
  Dokumentert sikkerhetsopplæring


  Vennligst fyll inn navn slik som registrert i folkeregisteret.


  E-post adresse må fylles ut, ellers vil ikke denne forespørselen kunne sendes inn til oss. Vi vil kommunisere til deg via e-post ved behov.


  Hvis du ikke har en bostedsadresse, blir du nødt til å fylle ut postnummer og sted nedenfor.