Vi var på HMS konferansen!

Nye K-REG Presentert på HMS Konferansen

Årets HMS Konferanse i regi av Samarbeid for Sikkerhet i Bygg og Anlegg (SfS BA) fant sted på Lillestrøm i begynnelsen av november, og Sentralregisteret var på plass. Daglige leder, Roar Sømoen, presenterte Nye K-REG som er i siste faser av sin utvikling.

Strategien til SfS BA inkluderer nært samarbeid mellom forskjellige parter, og dette var en rød tråd gjennom begge dagene. Vi fikk inspirerende og faglig påfyll som igjen viste oss hvor viktig HMS er for alle arbeidstakere. Konferansen blir beskrevet som “byggenæringens største – og kanskje viktigste – møteplass for alle i hele verdikjeden som jobber med eller har ansvar for HMS,” og når Nye K-REG blir lansert i 2023, vil det digitale registeret være et sentralt bidrag for sikkerhet, miljø og helse i næringen.