Bak fra venstre Thea Schjerven, Trond Vidar Solheim, Liv Monica Glorvige, Grethe Sormbråthen. Roar Sømoen, Aleksej Suzic, Marte Cecilie Jørgensen, Unni Ida Håkonsmoen og Herman Wenstad.

Sommeravslutning og fagdag for Sentralregisteret!

Sentralregisteret er samlet til en velfortjent sommeravslutning på Negarden. På bildet ser dere bak fra venstre Thea Schjerven, Trond Vidar Solheim, Liv Monica Glorvigen, Grethe Sormbråthen. Roar Sømoen, Aleksej Suzic, Marte Cecilie Jørgensen, Unni Ida Håkonsmoen og Herman Wenstad.

Vi holder oppe t.o.m. 8. juli og er tilbake mandag 25. juli. Vi minner også om at siste frist for bestilling av kompetansebevis for utsendelse før ferien er fredag 1. juli. Se her for oversikt over åpningstider og ferieavvikling.