Sentralregisteret på SMART Industri messe 2022!

Vi var på Norges Varemesse, NOVA Spektrum fra 23.-25. mai. Denne gang for å møte nasjonale industri- og produksjonsbedrifter.