Morgendagens kompetanseregister

Sammen med bygg- og anleggsnæringen og partene i arbeidslivet lager vi nå et nytt kompetanseregister for all type kompetanse. EBA og MEF leder an i arbeidet og bidrar med kompetanse og finansiering av prosjektet.

Arbeidet forankres i et lederforum bestående av representanter fra bransjen. Arbeidsgiversiden: EBA og MEF, arbeidstakersiden: Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmandsforbund, Arbeidstilsynet, Samarbeid for sikkerhet Bygg og Anlegg, Maskingrossisternes Forening, offentlige oppdragsgivere: Bane NOR, Statens Vegvesen, Statsbygg, Oslo kommune.

I det nye kompetanseregisteret vil vi kunne registrere all slags kompetanse. I tillegg til sertifisert og dokumentert opplæring åpner vi nå opp for registrering av utstyrsspesifikk opplæring, fagbrev, videregående utdanning, HMS-kurs og all annen kompetanse. Kompetanseinnehaver vil ha en komplett oversikt over alle sine kurs på ett sted og arbeidsgiver vil kunne ha oversikt til kompetansen til alle sine ansatte.

Deling av kjernedata

Sentralregisteret skal sørge for å registrere, kvalitetssikre og dele kjernedata om kompetanse med alle som har behørig rettighet. Dette vil forenkle arbeidet for alle og bidra til å heve seriøsiteten i bransjen. Informasjon om kompetanse vil kunne deles mellom brukergruppene i bransjen, entreprenører, underleverandører og oppdragsgivere. Systemet sikrer at kompetansen vil følge kompetanse­innehaver gjennom hele arbeidslivet.

Systemet er åpent for alle aktører med behørig rettighet og disse kan legge inn og lese ut informasjon. All behandling av person­opplysninger er underlagt strenge personvernregler.