Pilotprosjekt med Peab

Utviklingen av det digitale kompetansebeviset har funnet sted i nært samarbeid med sentrale aktører i bygge- og anleggsnæringen, ikke minst Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) og Maskinentreprenørenes Forbund (MEF). Blant private aktører har Peab spilt en veldig viktig rolle som samarbeidspartner i pilotfasen. 

Samarbeidet startet for litt over ett år siden med en prosjektgruppe fra begge parter som besto av personer fra kompetanse, HR system og utviklere. Trude Pedersen, HMS/KS sjef hos Peab Bygg forteller: “Vi så verdien av å bidra til et system som gir bedre kontroll på kompetanse og sikkerhetsopplæring. Peab har lagt ned store ressurser i dette arbeidet.”

Det digitale registeret sørger for full oversikt over kompetansebevis til alle som jobber på prosjekter – både egne ansatte, innleide og underentreprenører. Dette inkluderer bevis for  sertifisert- og dokumentert sikkerhetsopplæring, arbeid i høyden og utstyrsspesifikk kompetanse.

“Vi er stolte av å være i front av utviklingen av et system som er viktig for hele bygg- og anleggsbransjen,” sier Pedersen. 

Roar Sømoen, daglig leder i Sentralregisteret, utdyper: “Peabs bidrag har vært svært viktig i utviklingen av det nye, digitale kompetanseregisteret Dette er et stort løft for bygg- og anleggsbransjen.”