Sentralregisteret tar over Norsk Kompetanseregister

Etter mange år som konkurrenter har KranTeknisk Forening (KTF) besluttet å selge Norsk Kompetanseregister til Sentralregisteret.

KTF overtok Norsk Kompetanseregister fra Bransjeutvalget for Kranopplæring i 1999 da utvalget ble nedlagt. Det var viktig for bransjen at de registrerte data og utstedte bevis ble videreført av en seriøs, landsdekkende aktør. NKR har siden den gang fylt denne oppgaven uten at det har gitt noen avkastning av betydning. Den senere tids utvikling og behov for digitalisering har kostet NKR mye. Så istedenfor å låne kapital og ta risiko med medlemmenes penger, har NKR besluttet å selge Norsk Kompetanseregister. Vi har også sett at bransjens behov vil være dekket med Stiftelsen som en stor og seriøs aktør uten økonomiske bindinger til hverken eiere eller organisasjoner, vil Sentralregisteret dekke bransjens behov. KTF mener at salget til Sentralregisteret er den beste løsningen for alle parter.

Tidligere konkurrenter

Til tross for at NKR og Sentralregisteret har konkurrert om de samme kundene, så har de to hatt en god og konstruktiv dialog opp gjennom årene. Det har ikke alltid vært like lett for bevis- og sertifikateiere å vite om de skulle henvende seg til NKR, Sentralregisteret eller noen av de andre registrene. Avtalen mellom NKR og Sentralregisteret bidrar til at ett register kan ha totaloversikt og direkte håndtere de aller fleste henvendelser. «NKR vil samarbeide tett med Sentralregisteret fremover for å sikre en sømløs overgang,» forteller daglig leder i NKR, Arild Nybø.

Krafttak mot registermylderet

I hav- og landbasert industri, logistikkbransjen og ikke minst i bygge- og anleggsnæringen er det et unisont krav om at det må bli slutt på mylderet av kompetanseregister. «Oppkjøpet av NKR er et stort skritt i riktig retning og vil styrke registeret vårt betraktelig,» sier daglig leder i Sentralregisteret, Roar Sømoen.

«Gjennom vårt prosjekt K-REG vil vi gjøre et krafttak for å få samlet all informasjon på ett sted. Blant andre stiller EBA, MEF, SFS BA og flere offentlige oppdragsgivere seg bak prosjektet, som nå går inn i utviklingsfasen.» 

I K-REG vil det bli mulig å registrere all kompetanse og gi elektronisk tilgang for arbeids- og oppdragsgivere. En kompetansebevis-APP for mobiltelefoner som kan erstatte plastkortet blir også utviklet. «De som ønsker fellesbeviset som plastkort kan selvfølgelig få det, men kompetansen kan også vises på telefonen,» avslutter Sømoen.