Lansering av det nye digitale kompetansebeviset

Fra høsten av kan arbeidstakere i bygge- og anleggsnæringen få oversikt over all sin kompetanse i en App. Arbeidsgiver kan registrere kompetanse, kurs og sertifiseringer for alle sine ansatte. 

Dokumentasjonen lagres digitalt, er alltid tilgjengelig og følger arbeidstakere gjennom hele arbeidslivet. 

Alltid oppdatert og alltid tilgjengelig

Med det digitale kompetansebeviset får ansatte og arbeidsgivere i bygg- og anleggsnæringen full tilgang til kompetanse. Informasjonen tilgjengeliggjøres på mobiltelefon, nettbrett eller datamaskin. Sentralregisteret sikrer at kompetanse og kursbevis følger innehaver gjennom hele arbeidslivet.

Det digitale kompetansebeviset oppdateres automatisk mot bedriftenes egne HR-systemer, og nye kurs- og kompetansebevis legges til på en enkel måte.  Alle relevante systemer, slik som LMS, e-læring og mannskapssystemer kan synkroniseres mot kompetanseregisteret. Dermed blir det mulig å sjekke digitalt kompetansen til ansatte i bedriften og på byggeplassene. Dette fører til økt sikkerhet og effektivitet på byggeplassen og en mer seriøs næring.

Sikre data

Sentralregisteret sørger for å registrere, kvalitetssikre og dele kjernedata om kompetanse med alle som har lovlig tilgang -for eksempel arbeidstaker, arbeidsgiver og oppdragsgivere. All behandling av person­opplysninger er underlagt strenge personvernregler.

Slik virker det nye kompetanseregisteret

Det nye digitale kompetanseregisteret er et landsdekkende system som samler informasjon om all kompetanse, deriblant sertifisert, dokumentert- og utstyrsspesifikk sikkerhetsopplæring, samt fag- og svennebrev. Registeret har en sikker to-veis kommunikasjon mot bedriftenes egne HR-systemer, systemleverandører og opplæringsvirksomheter.

For bedrifter som ikke har egne systemer for å håndtere kompetanse, tilbyr vi en egen løsning der arbeidsgiver selv kan legge inn og se kompetanse for egne ansatte. I tillegg vil arbeidstakere se sin egen kompetanse i en App.

Arbeidsgiver betaler kroner 200 per ansatt per år gjennom en abonnementsordning.

Utviklingen av det nye kompetanseregisteret

Stiftelsen Sentralregisteret ble opprettet av Arbeidstilsynet i 1989 og har over 1 million registrerte i sine systemer. Det nye, digitale registeret er resultatet av en lang og grundig utvikling som har vært et et nært samarbeid med Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) og Maskinentreprenørenes Forbund (MEF).

Pilotprosjekt har vært gjennomført med PEAB og NCC, og prosjektet har vært forankret hos Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmandsforbund, Samarbeid for Sikkerhet Bygg og Anlegg , Maskingrossisternes Forening, samt offentlige oppdragsgivere som Bane NOR, Statens Vegvesen, Statsbygg og Oslo kommune.

Frem mot lanseringen 28. september jobber Sentralregisteret med utvalgte aktører som bidrar med verdifull innsikt gjennom pilot- og testfaser.

For videre oppdatering frem mot lansering meld deg på vårt nyhetsbrev her!