Arbeid i høyden

Sentralregisteret utsteder kompetansebevis for Arbeid i høyden. Ved bestilling må det henvises til hvilken del av forskriften opplæringen gjelder for, f.eks. bygging av stillas, bruk av stiger osv. Siden denne opplæringen skiller seg fra dokumentert opplæring, har vi egne skjema for bestilling av stillasbevis. Disse kan du laste ned lenger ned på siden.

Utstedelse av kompetansebevis for Arbeid i høyden er forankret i Forskrift om utførelse av arbeid kapittel 17 Arbeid i høyden. Her kan du lese om gjeldende forskrifter og krav til opplæring før en arbeidstaker kan arbeide i høyden:

Forskrift om utførelse av arbeid kapittel 17 Arbeid i høyden

Arbeidstilsynets temaside om Arbeid i høyden

Skjema for bestilling av stillasbevis her