Fra venstre: Daglig leder Roar Sømoen, Avdelingsleder K-REG Henriette Tuer Lund, Frode Andersen (MEF) og Stein Windfeldt (EBA).

Kompetanseregisteret på HMS konferansen

Årets HMS konferanse, i regi av Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) og Samarbeid for Sikkerhet (SfS BA), fant sted på Lillestrøm 14. og 15. november. Det digitale kompetansebeviset ble presentert av Sentralregisteret, både på scenen og på stand.

Allerede på første dag av konferansen fikk daglig leder Roar Sømoen, anledning til å presentere kompetanseregisteret. Det var en fullsatt sal, ca 500 deltakere, som fikk se og høre om hvordan et digitalt kompetansebevis kan bidra til en tryggere hverdag for alle i bygge- og anleggsnæringen.

Presentasjon av kompetanseregisteret for en fullsatt sal under HMS konferansen 2023.

Det digitale kompetansebeviset er et viktig bidrag til en effektiv styring av kompetanse for alle arbeidsgivere og dermed en sikrere arbeidsplass for alle ansatte.