Sentralregisteret overtar utstedelse av stillasbevis fra EBA

Helt siden 1992 har EBA produsert stillasbevis for bransjen, og de har opparbeidet et stort register over stillasbyggere. Nå slutter de opp om Sentralregisteret og overlater dette arbeidet til oss.