Veien videre og endringslogg

Kompetanseregisteret er i kontinuerlig utvikling. Her presenterer vi noen av de planlagte oppdateringene som kommer i fremtiden samt en liste over endringene vi har gjort.

Veien videre

  • Incident management system. Dette skal muliggjøre og forenkle kommunikasjon mellom bruker og Kompetanseregisteret.
  • Arbeidsgiver får mulighet til å søke på kompetanse hos egne ansatte.
  • Funksjon for at arbeidstaker kan ta bilde av egen kompetanse og laste dette opp til behandling.
  • Varsel på utløpsdato for bruker og arbeidstaker.
  • Åpne for at elever på videregående skoler får gratis registrering av egen utdanning/kompetanse i K-REG.
  • Min profil for brukere / administratorer i tilgangsstyrings verktøyet, skal kunne endre passord og brukernavn.
  • Godkjennings-funksjon hvor arbeidstaker godkjenner ny arbeidsgiver ved jobbskifte. 
  • QR kode for sikker ID kontroll.
  • Mulighet for arbeidstaker til å dele kompetanse via en tidsbegrenset lenke via QR kode eller epost.

Endringslogg

06.06.2024
Det er satt på en duplikat sperre på opplastede dokumenter, både på manuell opplastning og på API. Det blir sjekket for duplikater blant allerede opplastede dokumenter.

01.06.2024
Administrasjon verktøyet (tilgangsstyring) får en egen modul. Det er også lagt til en veiledning for hvordan man administrerer brukere og administratorer i K-REG.

14.05.2024
Oppdatering av personvernerklæring og samtykke ved innlogging med BankID i K-REG.

12.03 – 08.05.2024
Vi oppdaterer kontinuerlig grensesnittet for saksbehandling som vil effektivisere prosessen med å digitalisere kompetanse. F.eks. Gruppering av kompetanseklasser, fargekoding av saker, generelle “Quality of life” oppdateringer.

11.02.2024
Det er nå mulig å endre organisasjonsnummer i henhold til fusjoner og sammenslåinger.

30.01.2024
Vi har lagt til flere tilbakemeldinger for en enklere kommunikasjon om feil og mangler i dokumentasjonen.

15.01.2024
Versjon 1.0.82 I tillegg til generelle funskjonalitets forbedringer er tilgangsstyring verktøyet implementert. Dette gir brukerne mulighet til å administrere hvem som skal ha administrator rollen i virksomheten. Her kan det skilles mellom lese og skrive rettigheter.

22.12.2023
Versjon 1.0.81 Vi kan sende ut enkle meldinger til brukere av “K-REG for arbeidsgiver”.

05.12.2023
Versjon 1.0.67 Oppgradert grensesnitt og bedre funksjonalitet for brukere av “K-REG for arbeidsgiver”.

28.11.2023
Vi legger til Kompetansekatalogen (Catalog ID) slik at brukere kan få en oversikt over alle kompetanseklassene. Dette gjelder både for portalen “K-REG for Arbeidsgiver” og API.

28.09.2023
Vi godkjenner vår første eksterne forespørsel.