App for kompetanse!

Sentralregisteret utvikler digitale kompetansebevis som du kan lese på telefon og nettbrett.

Digitaliserte kompetansebevis

Sammen med bransjen og partene i arbeidslivet lager vi nå digitaliserte kompetansebevis og en App for telefon. Denne Appen kommer i tillegg til, eller i stedet for, de vanlige kompetansebevisene.

«Vi vil beholde de gode gamle plastkortene for de som ønsker å fortsette med disse, man kan bestille nye plastkort med QR-kode eller bare en App for å vise din kompetanse elektronisk» sier daglig leder Roar Sømoen.

Brukertesting av funksjoner

Dette prosjektet har vært under arbeid i lengre tid og vi trekker spesielt frem EBA og MEFsom har bidratt mye i dette arbeidet. Det er investert mye tid og penger i forankring og brukertesting blant opplæringsvirksomheter, arbeidsgivere, oppdragsgivere, RVO og Arbeidstilsynet, samt kompetanseinnehaveren selv. 

Lansering av Appen

Lanseringen vil skje over flere faser der den første Appen kun inneholder kompetansen til innehaveren. Senere versjoner vi åpne for innsending av egen kompetanse for godkjenning og et enkelt kursopplegg for utstyrspesifikk opplæring. Første versjon kommer ved årsskiftet.

Deling av data og integrasjon med andre systemer

Vi har jobbet mye med å åpne våre registre for virksomheter med behørig rettighet i henhold til myndighetskrav og GDPR. Dette muliggjør integrasjon mot eksterne systemer som f.eks HMS reg, Kursguiden, DigiQuip og SmartDok.

Prosjektet omfatter også deling av kompetanse mellom arbeidsgiver og oppdragsgiver.